Svi putevi ponovo vode do Laze Kostića

Info table sa putokazom posvećene našem velikom pesniku i prvom predsedniku udruženja novinara Srbije Lazi Kostiću i njegovom rodnom selu Kovilj ponovo su postavljene uz auto-putBeograd – NoviSad.

Putevi Srbije i Udruženje novinara Srbije, zajedno su postavili info table u smeru ka Novom Sadu i smeru ka Beogradu, kako bi podsetili ljude kako da dođu do Kovilja, obiđu rodnu kuću Laze Kostića, vide spomenik koji se nalazi u školi koja nosi njegovo ime, ali i obiđu druge znamenosti ovog kraja.

„Ovo je bio naš dug prema našem prvom predsedniku udruženja novinara LaziKostiću. Verujem da je ovo tek početak zajedničkih akcija UNS i Puteva Srbije i očekujemo da ćemo  uskoro na Koridoru 10 kod Smederevske Palanke zajedno da postavimo info tablu sa putokazom ka novinarskoj kući Pere Todorovića čiju obnovu upravo završavamo“, kaže generalni sekretar Udruženja novinara Srbije NinoBrajović.

V.d. direktora JP „PuteviSrbije“ Zoran Drobnjak kaže da obaveza Puteva nije samo briga o saobraćajnicama, već i da upoznaju naše građane i goste o istoriji i kulturi naše zemlje.

„Postavljanjem ovakvih info tabli želimo ljudima da pokažemo kulturno nasleđe našezemlje, a rodno mesto velikog Laze Kostića to svakakojeste. Radujem se daljoj saradnji sa Udruženjem novinara i drugim organizacijama sa kojima ćemo svima koji prolaze Koridorom 10 zajedno otkriti sve lepote i znamenitosti Srbije“, kaže Drobnjak.