Kontakt

STUDIO GM Press – Svetlana Maslar PR

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

11040 Beograd

ul. Koste Glavinića br. 12a

tel. 011 3690 540

E-mail: studiogmpress@gmail.com

E-mail: emisijaveze@gmail.com