Na trasi pruge za velike brzine Beograd-Budimpešta završen i nadvožnjak u Temerinskoj ulici u Novom Sadu

Izgradnja novog nadvožnjaka u Temerinskoj ulici u Novom Sadu, na trasi pruge za velike brzine, završena je 26. februara, čime je „Infrastruktura železnice Srbije“  kao investitor ovog projekta  stvorila uslove da se ponovo uspostavi drumski saobraćaj u jednoj od najprometnijih gradskih ulica.

Ruska kompanija „RŽD Internešnl“, koja gradi prugu za velike brzine između Stare Pazove i Novog Sada, novi nadvožnjak u Temerinskoj ulici završila je mesec dana pre roka, dok su se radovi na ovoj lokaciji četiri meseca odvijali u uslovima obustave drumskog saobraćaja.

Novi nadvožnjak na brzoj pruzi dug je 35 metara. Na ovom nadvožnjaku ubuduće će se železnički saobraćaj odvijati na tri koloseka, od kojih će dva biti namenjena za vozove na pruzi za velike brzine, dok će se jedan kolosek kao i do sada koristiti kao industrijski kolosek za potrebe luke u Novom Sadu. Pre rekonstrukcije pruge saobraćaj se odvijao na dva koloseka.

Novi nadvožak u Temerinskoj ulici drugi je završeni objekat od pet koje RŽD Internešnl gradi na brzoj pruzi u Novom Sadu. Krajem januara završena je izgradnja novog nadvožnjaka i u Venizelosovoj ulici u Novom Sadu, na trasi pruge za velike brzine, a nakon šest meseci intenzivnih radova drumski saobraćaj u jednoj od najprometnijih gradskih saobraćajnica ponovo je bio uspostavljen. Dotadašnji nadvožnjak je srušen, a na njegovom mestu izgrađen je novi u dužini od trideset metara. Umesto jednog koloseka na novom nadvožnjaku buduće pruge za velike brzine biće dva koloseka, a postavljeni su i betonski pragovi.

Pored ova dva nadvožnjaka, u okviru izgradnje pruge za velike brzine, u toku su radovi i na preostala tri objekta u Novom Sadu, koji su počeli oktobra 2020. godine. Tako se u Ulici Radoja Domanovića gradi novi dvokolosečni železnički most. Raspon konstrukcije mosta iznosi šesnaest metara, a u sklopu projekta predviđena je rekonstrukcija i izgradnja novog objekta. U Karađorđevoj ulici u toku je izgradnja pothodnika, čiji je otvor četiri i po metra, sa kosim krilima u obliku potpornih zidova. I najzad, u ulici Đorđa Zličića gradi se još jedan pothodnik, čiji je otvor četiri i po metra, koji takođe ima kosa krila u obliku potpornih zidova.

„Infrastruktura železnice Srbije“ ubrzano i pre rokova završava radove na izgradnji objekata na pruzi za velike brzine u Novom Sadu.  Zahvaljujući izgradnji ovih pet objekata na trasi brze pruge u Novom Sadu, neće više bite ukrštanja pruge i puta, pa će bezbednost železničkog saobraćaja biti podignuta na najviši nivo, a prometnim gradskim ulicama biće omogućen brz i efikasan drumski saobraćaj.